Obec Přepeře

Obec Přepeře leží ve zvlněné krajině v nadmořské výšce 290 - 319 m.n.m. Jižní část katastrálního území pokrývají lesy malé rozlohy jejichž hranice navazuje na těžební oblast ložiska štěrkopísku s probíhající aktivní těžbou V jižní části probíhá katastrem ve východozápadním směru silnice II. třídy M/268. Která křižuje regionální komunikaci I/16. Silnice I/16 do katastrálního území nezasahuje, ale tvoří důležitou spojnici na trase Mladá Boleslav - Jičín. Východní hranici lemuje z velké části silnice II. třídy M/279. Východní hranice prochází jedním z nejvyšších bodů v krajině v místě nazývaném u sv. Isidora, kde jsou významné rozhledové podmínky i na sever k Českému ráji a hradu Kost. Severní okraj kat. území se dotýká zastavěného území obce Dobšín a Kamenice. Západní okraj k.ú. prochází volnou zemědělskou krajinou.
Zastavěné území obce je lokalizováno v úžlabině,která probíhá severojižním směrem, vytváří tak spádové území pro vznik Přepeřského potoka. Potok začíná v úžlabině nad obcí, probíhá zastavěným územím a v jižní části katastru uhýbá na západ do k.ú. Obruby.

více informací

Adresa:

Obec Přepeře
Přepeře 61
Dolní Bousov
294 04

18. 7. Drahomíra

Zítra: Čeněk

 

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

Návštěvnost stránek

135708