OZV_3_2019_obecPrepere_skolsky_obvod_MS.pdfVyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 3/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

27.11.2019

 Obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

1.1.2020 

Obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 2/2016, kterou se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje 5.10.2016
Obecně závazná vyhláška obce Přepeře č.4/2007 O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

1.1. 2008

Obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 1/2018, kterou se vydává požární řád obce

11.4.2018

 Obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přepeře  1.10.2015
 Obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 2/2018, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy  11.7.2018
   

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Adresa:

Obec Přepeře
Přepeře 61
Dolní Bousov
294 04

26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

 

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

Návštěvnost stránek

133319