Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Přepeře č.1/2007 O místních poplatcích

1.1. 2008

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Přepeře č.3/2007 O systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přepeře

1.1. 2008

Obecně závazná vyhláška obce Přepeře č.4/2007 O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

1.1. 2008

Obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 1/2012 o místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2013 

 Obecně závazná vyhláška obce Přepeře č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přepeře  1.10.2015
Vyhláška Obce Přepeře č. 2/2015, kterou se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje  10.12.2015
   

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Oznámení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Adresa:

Obec Přepeře
Přepeře 12
Dolní Bousov
294 04

19. 11. Alžběta

Zítra: Nikola

 

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

Návštěvnost stránek

086012