Rozpočet

Rozpočet pro rok 2017

  v tis. Kč 
Příjmy celkem 1 600,00
v tom:  
1. Daňové příjmy 1 413,00
2. Nedaňové příjmy 143,00
3. Kapitálové příjmy 0,00
4. Přijaté   dotace 44,00
   
   
Výdaje celkem 1 600,00
v tom:  
5. Běžné výdaje 1 400,00
6. Kapitálové výdaje 200,00
   
Saldo (příjmy - výdaje) 0,00
Financování 0,00

Plný rozpočet vyvěšen dne 28. 11. 2016 na úřední desce.

Adresa:

Obec Přepeře
Přepeře 12
Dolní Bousov
294 04

24. 10. Nina

Zítra: Beáta

 

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

Návštěvnost stránek

092957