Aktuality


 

Novější 1 3 5 8 12

Zákaz pálení

Dobrý den,

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin. 

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

 

Všichni starostové STC vyrozumění prostřednictvím PKŘ

 

HZS Středočeského krajeStavění májky, pálení čarodějnic

Datum konání: 30. 4. 2024

Stavění májky a pálení čarodějnic.jpgSvoz komunálního odpadu - letní sezóna

Sdělujeme tímto, že skončením měsíce dubna bude ukončen také svoz odpadu každý týden (platí pouze pro popelnice s červenou známkou).  
V měsících květen až říjen je odpad z celé obce odvážen 1x za 14 dní, a to v LICHÝCH kalendářních týdnech ve čtvrtek v ranních hodinách (9.5.2024, 23.5.2024 atd.)Sběr nebezpečného odpadu v sobotu 30.3.2024 v 15:15hod

SBĚR  NEBEZPEČNÉHO ODPADU se koná v sobotu 30. března 2024 v 15:15 hodin u prodejny v Přepeřích.

Odpad je nutné přivážet na místo sběru osobně v tento čas, občanský průkaz s sebou.
Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny. 

Do nebezpečného odpadu patří:
domácí chemikálie, zbytky barev a obaly od barev, akumulátory, baterie, články a zářivky, použité motorové oleje v uzavřených nádobách, olejové filtry, pesticidy, léčiva.

POZOR! Vše řádné označeno v uzavřených obalech a v objemu odpovídající provozu běžné domácnosti.

NEBUDE přijímáno: televizory, počítače, monitory, tiskárny, ledničky, zářivky a drobné elektrozařízení.
Dále do svozu nejsou přijímány odpady stavebního charakteru, dále asfalt, eternit, azbest, stavební omítky, lepidla, směsi atp. a nebezpečné odpady z podnikatelské činnosti.Maškarní karneval - Na divokém západě 23. 3. 2024

Multicolor Illustrative Carnival Announcement Instagram Post (1).jpgSvoz komunálního odpadu - zimní sezóna

Datum konání: 29. 10. 2023 - 30. 11. 2023

Upozorňujeme občany, že od listopadu platí pro kombinovaný svoz směsného odpadu týdenní frekvence
svozu, tj. od 2. listopadu 2023 do konce dubna 2024 probíhá svoz odpadu každý čtvrtek
(platí POUZE pro popelnice s ČERVENOU známkou).

Popelnice je třeba připravovat ke svozu v ranních hodinách!

(Nádoby označené ŽLUTOMODROU známkou mají svoz celoročně 14ti denní, tj. každý lichý kalendářní čtvrtek.)Přepeřská drakiáda

Datum konání: 1. 10. 2023

Zveme Vás na další ročník přepeřské drakiády 1.10.2023 od 14:00 na zpevněné ploše u Isidora.Sběr nebezpečného odpadu 16.9.2023

Datum konání: 7. 8. 2023 - 17. 9. 2023

SBĚR  NEBEZPEČNÉHO ODPADU se koná v sobotu 16. září 2023  v 15:15 hodin u prodejny v Přepeřích.

Odpad je nutné přivážet na místo sběru osobně v tento čas, občanský průkaz s sebou.
Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny. 

Do nebezpečného odpadu patří:
domácí chemikálie, zbytky barev a obaly od barev, akumulátory, baterie, články a zářivky, použité motorové oleje v uzavřených nádobách, olejové filtry, pesticidy, léčiva.

POZOR! Vše řádné označeno v uzavřených obalech a v objemu odpovídající provozu běžné domácnosti.

NEBUDE přijímáno: televizory, počítače, monitory, tiskárny, ledničky, zářivky a drobné elektrozařízení.

Dále do svozu nejsou přijímány odpady stavebního charakteru, dále asfalt, eternit, azbest, stavební omítky, lepidla, směsi atp. a nebezpečné odpady z podnikatelské činnosti.Dětský den - ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

Datum konání: 17. 6. 2023

DĚTSKÝ DEN VE PŘEPEŘÍCH (1) (2)_page-0001.jpgSběr elektro odpadu, velkoobjemového odpadu a letní frekvence svozu TKO

Datum konání: 3. 5. 2023 - 1. 6. 2023

Za obecní úřad je možné odkládat vyřazený elektro odpad větších rozměrů. 
Sběr bude ukončen 31. 5. a následně bude objednán odvoz z obce. 

Od pátku 5.5 do úterý 9.5. bude na návsi přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. 
Do kontejneru nepatří suť, pneumatiky a další komodity,  které jdou vytřídit jinak. 
Nábytek ukládejte pouze v rozmontovaném (rozbitém) stavu, aby se do kontejneru vešlo co nejvíce věcí. Děkujeme. 

Zároveň upozorňujeme, že skončením měsíce dubna končí svoz odpadu každý týden (platí pro popelnice s červenou známkou).  V měsících květen až říjen je odpad z celé obce odvážen 1x za 14 dní, a to v LICHÝCH kalendářních týdnech ve čtvrtek v ranních hodinách (11.5.2023, 25.5.2023 atd.)Novější 1 3 5 8 12

Adresa:

Obec Přepeře
Přepeře 61
Dolní Bousov
294 04

14. 6. Roland

Zítra: Vít

 

portal.gov.cz

www.mestaobce.cz

Návštěvnost stránek

134171